• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia i znaczenie sztuki gotyckiej.

Przez wszystkie lata własnego rozwoju, niezmiernie zmieniła się specjalizacja poligraficzna. Techniki, które w ogólnym użyciu były jeszcze kilkanaście lat temu, dzisiaj są już uważane za przestarzałe oraz nie znajdują ogromnego zastosowania. Największa bodajże zmiana dokonała się w sposobie składu drukarskiego – próżno dziś poszukiwać drukarni, jaka angażowałaby zecera. Bezsprzecznie każda dzisiejsza drukarnia rodzaju ANCHOR wśród swoich robotników ma znawców od systemu DTP, inaczej komputerowego składu materiałów – użycie w tej roli komputerów znacznie usprawniło drukowanie i sprawiło, że do minimum ograniczono ryzyko tak częstych dawno temu pomyłek. Poza tym, używa się dzisiaj także kompletnie innych niż kiedyś technik drukarskich – nie ma już starych machin drukarskich, są za to urządzenia, które drukują według innych zasad, prędzej i dokładniej. W jaki sposób widać, dzisiejsza poligrafia oraz technika drukarska, wygląda absolutnie inaczej i pełnymi garściami czerpie z innych sfer techniki, takich jak chociażby powiązana z komputerami informatyka.

1. Kliknij

2. Znajdź więcej

3. Sprawdź tutaj

4. Przejrzyj

5. Kliknij tutaj

Categories: Blog

Comments are closed.